Ανακοίνωση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο έργο «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ»

Δείτε την Ανακοίνωση