Συμμετοχή του ΙΝΕΜΥ σε έργα του ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) στελέχους ομάδας έργου

Το «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών επαγγελματικής Συμβουλευτικής

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ.: 5023/20.11.2018 του Έργου «ΚΩΔ.: EGF/2017/003 GR/Attica

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων για την ένταξη 725 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ.: 5022/20.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών επαγγελματικής Συμβουλευτικής

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ.: 5023/20.11.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για την ένταξη 725 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ.: 5022/20.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την

Διαδικασία Ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων ένταξης στο Μητρώο Ωφελουμένων και στο Μητρώο Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Σας ενημερώνουμε ότι τηρώντας την διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679,

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 5023/20.11.2018) για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

στο πλαίσιο του Έργου «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail» Ως προς τη σελίδα 9, παρ. 3,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 5023/20.11.2018) για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενός ενιαίου μητρώου συνεργατών

Load More Posts