Δομή και Λειτουργία 2018-02-27T13:35:22+00:00
Τμήμα Τεκμηρίωσης, Θέσεων & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Έρευνας Μελετών & Δεδομένων
Τμήμα Ανάπτυξης Δράσεων Εθνικών & Κοινοτικών Προγραμμάτων
Τμήμα Οικονομικής Γεωγραφίας – Γεωβάση
Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων
Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ