Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ 2018-02-13T10:53:41+00:00

Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ

Τα Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ είναι είναι ο αρχειακός-ιστορικός βραχίονας της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΝΕΜΥ. Η πολύπλευρη προσπάθεια του Ινστιτούτου για τον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που σχετίζονται με τη Μμε επιχειρηματικότητα, αλλά και η μέριμνα για την καταγραφή και προώθηση καινοτόμων στρατηγικών για την επιβίωση της Μμε επιχείρησης κατέδειξε ένα πολύ σημαντικό κενό σε ό,τι αφορά τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος του εμπορίου.

Η συλλογική μνήμη του εμπορίου, είτε πρόκειται για την ιστορία ενός εμπορικού συλλόγου είτε πρόκειται για την ιστορία μίας επιχείρησης, είναι ένα πραγματικό «θησαυροφυλάκιο» εμπειριών που μπορούν να λειτουργήσουν σαν οδηγός για τη Μμε επιχειρηματικότητα του σήμερα.

Έτσι, η δημιουργία των Αρχείων Εμπορίου από το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ έχει ακριβώς ως στόχο να είναι ένας τόπος συγκέντρωσης γραπτών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων σχετικά με την ιστορία του ελληνικού εμπορίου αλλά και επιστημονικού προβληματισμού πάνω σε αυτά. Τα Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ περιλαμβάνουν:

α) αρχεία εμπορικών συλλόγων

β) αρχεία επιχειρήσεων

γ) αρχεία προφορικών μαρτυριών εμπόρων,

δ) οπτικοακουστικά τεκμήρια

Ταυτόχρονα το ερευνητικό προσωπικό του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ θα προχωρεί σε έκδοση μονογραφιών, συλλογικών τόμων, λευκωμάτων, κειμένων εργασίας για την ιστορία τη συλλογικής εκπροσώπησης των ελλήνων εμπόρψν και του ελληνικού εμπορίου εν γένει.

Αρχεία λοιπών Εμπορικών Συλλόγων:

Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς  

Αρχείο Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών

Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Σύρου

Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας

Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης