Τμήμα Οικονομικής Γεωγραφίας – Γεωβάση 2018-02-13T15:24:05+00:00

Γεωβάση

Μέχρι στιγμής στη Γεωβάση:

 • Έχει ανακτηθεί και χαρτογραφηθεί το σύνολο της ενσωματωμένης πληροφορίας που συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε κατά την περίοδο 2011-2015, με το πλήθος των καταχωρήσεων να ανέρχεται στις 275.000 και αφορά σε αναλυτικά χαρτογραφημένη πληροφορία για τους σημαντικούς εμπορικούς πόλους, όσο και σε γενικευμένη για το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο.
 • Προβάλλονται άμεσα τα στοιχεία της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Εξάγονται συγκεντρωτικοί πίνακες για όλα τα γεωγραφικά επίπεδα (Δήμος, Νομός, Περιφέρεια) με δυνατότητα και για επιλεγμένες κατηγορίες εμπορίου.
 • Μελλοντικές Δυνατότητες:
  • Δημιουργία αντίστοιχης σελίδας γραφημάτων για γρηγορότερη επισκόπηση των δεδομένων.
  • Εμπλουτισμός με νεότερα στοιχεία και δυνατότητα προβολής των διαφορών ανάμεσα στις χρονικές στιγμές επικαιροποίησης.
  • Δυνατότητα επιλογής βέλτιστης θέσης χωροθέτησης νέας επιχείρησης.
  • Δυνατότητα προσδιορισμού πληθυσμού εξυπηρέτησης υφιστάμενης επιχείρησης ή επιχειρηματικού πόλου, βάσει ισοπίθανων καμπυλών οι οποίες παράγονται από το συνδυασμό της ελκυστικότητας του κάθε πόλου και της απόστασης του από τους υπόλοιπους οικισμούς και των πληθυσμών τους.
  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης πληροφορίας σχετικά με τις τιμές των εμπορικών ακινήτων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ελισάβετ Σαλπέα
Η Ελισσάβετ Σαλπέα είναι συντονίστρια στο Τμήμα Οικονομικής Γεωγραφίας. Κοινωνικός επιστήμονας, πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ομώνυμου Πανεπιστημίου και στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ έχει ως κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και τον συντονισμό της συλλογής δεδομένων εξειδικευμένων πρωτογενών ερευνών, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων των ερευνητών και τη στατιστική επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων στον τομέα της Απασχόλησης και του Εμπορίου. Συμμετείχε επίσης ως επιστημονικός συνεργάτης και μέλος της Κεντρικής ομάδας έργου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο της επιστημονικής ενίσχυσης του φορέα από το 2011. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε ιδιωτικές εταιρείες ερευνών σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχει απασχοληθεί στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ως Επόπτρια Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών (2011).