ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (αριθ. πρωτ. 5023/20.11.2018) για τη συγκρότηση Ενιαίου Μητρώου Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

στο πλαίσιο του Έργου «ΚΩΔ.: EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Ως προς τη σελίδα 9, παρ. 3, σημείο (δ) Η ανώτατη αμοιβή για την υποστήριξη της εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων, ανέρχεται έως το ποσό των 1.500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Αρχεία προς λήψη

2018-11-30T16:15:33+00:00 20 Νοεμβρίου 2018|Επικαιρότητα, ΚΩΔ.: EGF/2017/003 GR/Attica retail|