Αρχική 2020-06-18T14:56:35+00:00
Loading...

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) είναι το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας(Ε.Σ.Ε.Ε.). Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΙΝΕΜΥ και να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση του (όπως η δημιουργία της «Γεωβάσης», ενός συστήματος αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του εμπορίου), τις μελέτες, το πλούσιο ερευνητικό έργο (που περιλαμβάνει και την καθιερωμένη από το 2000 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου) και τις προτάσεις του. Με επιστημονική εγκυρότητα και πάντα στην υπηρεσία του ελληνικού εμπορίου και των χιλιάδων οικογενειών που ζουν από αυτό.

Επαναπροκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου με δύο (2) Επιστημονικά Στελέχη

Κωδικοί θέσης 5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων

Οριστικός Πίνακας κατάταξης προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ.: 1427 για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες

Κωδικοί θέσεων 5031891/Β.2.1, Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.2, Κωδικοί θέσεων 5031891/Β.2.3, Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.5.   Αρχείο προς λήψη Οριστικός Πίνακας

Υπόμνημα ΕΣΕΕ επί του Σχεδίου Νόμου «Πλαίσιο χορήγησης Μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

Η ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου για τις Μικροπιστώσεις κατέθεσε σχετική μελέτη με τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που συνεπάγεται