Αρχική 2019-05-22T13:35:15+00:00
Loading...

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) είναι το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας(Ε.Σ.Ε.Ε.). Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΙΝΕΜΥ και να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση του (όπως η δημιουργία της «Γεωβάσης», ενός συστήματος αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του εμπορίου), τις μελέτες, το πλούσιο ερευνητικό έργο (που περιλαμβάνει και την καθιερωμένη από το 2000 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου) και τις προτάσεις του. Με επιστημονική εγκυρότητα και πάντα στην υπηρεσία του ελληνικού εμπορίου και των χιλιάδων οικογενειών που ζουν από αυτό.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων Έργου με πέντε (5) επιστημονικά στελέχη

(Κωδικοί Θέσεων: 5031891/Β.2.1 -5031891/Β.2.2 -5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4- 5031891/Β.2.5) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΕΜΥ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των

Υπόμνημα για τον Τουρισμό και το Λιανικό Εμπόριο

Α. Εξελίξεις στον τουρισμό και στο λιανικό εμπόριο Αναμφίβολα ο τουρισμός διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία καθώς -μεταξύ άλλων-

Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2018

Ενημερωτικό Σημείωμα Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα συμπεράσματα από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για το