Αρχική 2020-03-27T14:36:53+00:00
Loading...

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) είναι το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας(Ε.Σ.Ε.Ε.). Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ΙΝΕΜΥ και να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δράση του (όπως η δημιουργία της «Γεωβάσης», ενός συστήματος αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του εμπορίου), τις μελέτες, το πλούσιο ερευνητικό έργο (που περιλαμβάνει και την καθιερωμένη από το 2000 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου) και τις προτάσεις του. Με επιστημονική εγκυρότητα και πάντα στην υπηρεσία του ελληνικού εμπορίου και των χιλιάδων οικογενειών που ζουν από αυτό.

Κάλυψη του 40% των μισθωμάτων στον κλάδο του Εμπορίου από την Πολιτεία με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος τα 258,1 εκ. €.

Η εμπορική μίσθωση αποτελεί (ίσως) τη σημαντικότερη μεταβλητή του λειτουργικού κόστους των εμπορικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Μακροοικονομικών Εξελίξεων – Νο2/ 27 Μαρτίου 2020

Οι εκτιμήσεις για εξαιρετικά ισχυρές αναταράξεις και ύφεση στην παγκόσμια οικονομία καθιστούν αναπόφευκτη τη σύγκριση των επιπτώσεων από την κρίση του

Οι επιπτώσεις από την πανδημία του Covid-19

Προς μια «πανδημία» σε οικονομία και κοινωνία; Μια επισκόπηση στην ιστορία των πανδημιών Τα λοιμώδη νοσήματα, όπως η γρίπη, η ελονοσία,