Ανακοίνωση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο έργο “Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ”

Δείτε την Ανακοίνωση