Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2017/003 GR/Attica retail» στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση»

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ως ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail», ενημερώνει τους ωφελούμενους του Έργου για την διαδικασία ένταξης στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση».

Aρχείο προς λήψη