Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες (Κωδικοί θέσεων: 5031891/Β.2.1, Κωδικός θέσης  5031891/Β.2.2) – (Κωδικοί θέσεων 5031891/Β.2.3 και 5031891/Β.2.4) – (Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.5).

 

Αρχεία προς λήψη