Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Νέο Εμπόριο

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ” είναι δικαιούχος και θα υλοποιήσει το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Πράξη) “Προώθηση της Απασχόλησης στο Νέο Εμπόριο” στο πλαίσιο της Δράσης 7: “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας” της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης”, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση”  του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”.

Στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπισή του:

  • Παρέχοντας γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στους νέους ανέργους που αναζητούν διέξοδο στην αγορά εργασίας ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητές τους για εξεύρεση εργασίας, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις, είτε ως στελέχη υφιστάμενων επιχειρήσεων
  • Παράγοντας εργαλεία που θα αποτελέσουν εφόδια για τους ωφελούμενους τόσο κατά την αναζήτηση εργασίας όσο και, αργότερα, στη διάρκεια της δουλειάς τους

Η προσέγγιση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης εστιάζεται στο ΝΕΟ Εμπόριο συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο Νέο Εμπόριο νοούνται:

  • Νέοι τομείς εμπορίου. Εμπόριο νέων κλάδων προϊόντων ή νέες υπηρεσίες που δεν είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή και που κρίνεται ότι θα αποτελέσουν ελκυστικές εμπορικές δραστηριότητες στο μέλλον. Ανάλογα παραδείγματα από το παρελθόν είναι η κινητή τηλεφωνία, εφαρμογές internet, φωτοβολταϊκά κλπ)
  • Νέες μορφές εμπορίου (όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εμπόριο με διανομή “κατ’ οίκον”, εμπόριο με τη μορφή franchising, ανταλλακτικό εμπόριο, συνεργατικό εμπόριο π.χ. συστέγαση εμπορικών επιχειρήσεων, εμπόριο σε shops in shop κλπ)
  • Νέες μορφές οργάνωσης εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. dealers, πωλητές πόρτα – πόρτα, παραγγελιοληψία κλπ).

2018-02-07T12:00:56+02:00 10 Οκτωβρίου 2013|Έργα ΕΣΠΑ|