ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4: «Έρευνα καταγραφής κινητικότητας επιχειρήσεων και αναδιαρθρώσεων σε εμπορικούς δρόμους»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.6 – Μελέτη με θέμα : Το ασφαλιστικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την

Εξαμηνιαία Δελτία Καταγραφής της Επιχειρηματικότητας στα κέντρα των πόλεων

στο Πλαίσιο του Π.1.3 - Έρευνες καταγραφής εμπορικής δραστηριότητας και επαγγελματικών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.5 – Μελέτη με θέμα : Το φορολογικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την