Διαδικασία Ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων ένταξης στο Μητρώο Ωφελουμένων και στο Μητρώο Συνεργατών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Σας ενημερώνουμε ότι τηρώντας την διαδικασία της ψευδωνυμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, και τις γενικές διατάξεις του Κανονισμού περί προσωπικών δεδομένων, πρόκειται να αναρτηθούν άμεσα, οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο των κάτωθι προσκλήσεων, στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, Έργο με «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail» :

1) Της με αριθμ. πρωτ : 5022/20.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ένταξη 725 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ από τις εταιρείες

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.,
  • DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE,
  • MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
  • ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
  • ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ,
  • METRO AEBE,
  • NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ,
  • PET CITY ΑΕΒΕ,
  • ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., και

2) Της με αριθμ. πρωτ : 5023/20.11.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο εξής κείμενο : Οδηγίες για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης.

2019-01-11T15:06:26+02:00 17 Δεκεμβρίου 2018|GR/Attica retail, Επικαιρότητα, Έργα ΕΣΠΑ|