ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σχετικά με την Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναπαραγωγή Υλικού / Εκτυπώσεις»

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού (αρ. Πρωτ. 1257/26.02.2018) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναπαραγωγή Υλικού / Εκτυπώσεις», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966) και κατόπιν ερωτημάτων τα οποία δέχτηκε η Αναθέτουσα Αρχή.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

2018-03-06T14:22:41+02:00 6 Μαρτίου 2018|Διαγωνισμοί, Επικαιρότητα|