Διευκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό

Αρχείο προς λήψη