Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο – Α’ τρίμηνο 2018

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έτος βάσης: 2010=100,0)      

Ετήσιες (%)
Α΄ τρίμηνο 2018/ Α΄ τρίμηνο 2017

 

Α.  Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε ετήσια οριακή άνοδο κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων/λιπαντικών παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%.

Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε άνοδο κατά 1,2%.

Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε άνοδο κατά 1,1%.

 

Β.  Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης

Ο Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε στασιμότητα, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων/λιπαντικών παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%.

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%.

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε άνοδο κατά 0,7%.

 

Τριμηνιαίες (%)

Α΄ τρίμηνο 2018/ Δ΄ τρίμηνο 2017

 

Α.  Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με εκείνον του Δ΄ τριμήνου 2017, κατέγραψε υποχώρηση της τάξεως του 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 0,5%,  ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων/λιπαντικών κατέγραψε πτώση κατά 1,0%.

Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, κατέγραψε μείωση 0,7%.

Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, εμφάνισε αξιοσημείωτη πτώση κατά 23,3%.

 

Β.  Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης

Ο Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, εμφάνισε μικρή άνοδο κατά 0,3%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε τριμηνιαία αύξηση κατά 0,3%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων/λιπαντικών παρουσίασε οριακή υποχώρηση κατά 0,1%.

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%.

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε υποχώρηση κατά 0,5%.

2019-01-02T13:08:44+02:00 20 Ιουνίου 2018|Επικαιρότητα|