Έρευνες 2023-01-09T11:16:28+02:00

Έρευνες

Έρευνες 2022

Αποτελέσματα της έρευνας για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2022-2023, (9/1/2023)

Εκτίμηση κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2022, (21/12/2022)

Εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου από την πρακτική της “Black Friday 2022”, (1/12/2022)

Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2022(2/9/2022)

Εκτίμηση Κόστους Πασχαλινού Τραπεζιού 2022(20/4/2022)

Αποτελέσματα έρευνας  ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για τις χειμερινές εκπτώσεις 2022(25/2/2022)

Αποτελέσματα της έρευνας για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2021(13/1/2022)

Έρευνες 2021

Εκτίμηση κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2021(22/12/2021)

Εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου από την πρακτική της “Black Friday 2021”(1/12/2021)

Αποτελέσματα Έρευνας ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ για τις Θερινές Εκπτώσεις 2021(30/8/2021)

Αποτελέσματα έρευνας χειμερινών εκπτώσεων 2021(26/2/2021)

Έρευνες 2020

Ψηφιακός μετασχηματισμός, διαδικτυακές πωλήσεις & BLACK FRIDAY: μια ακόμη πρόκληση για τον ελληνικό εμπορικό κόσμο(30/11/2020)

Η πορεία του λιανικού εμπορίου την περίοδο του Covid-19 – Μία πρώτη αποτίμηση(8/9/2020)

Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2020(31/8/2020)

Έρευνα για το πρώτο δεκαπενθήμερο των θερινών εκπτώσεων(31/7/2020)

Έρευνα για τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID – 19 στις εμπορικές επιχειρήσεις και για τα μέτρα αντιμετώπισής τους(24/4/2020)

Εκτιμήσεις ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού 2020 εν μέσω περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας(16/4/2020)

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2020(28/2/2020)

Αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2019(9/1/2020)

Παλαιότερες έρευνες

Έρευνες 2016

Εκτιμήσεις και συγκρίσεις του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού 2016

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου Χριστούγεννα 2016 με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες

Μετρήσεις και εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού και την κίνηση στην αγορά την εορταστική περίοδο 2016

Μίνι έρευνα από το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για την «BLACK FRIDAY»

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Νοεμβρίου 2016

Αποτελέσματα έρευνας Θερινών εκπτώσεων 2016 σε εμπορικές αγορές και στα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Μαΐου 2016 και η πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ για 10ήμερο προσφορών από 14 έως 24 Μαΐου

Εκτιμήσεις και συγκρίσεις του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού 2016

Αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2016

Έρευνες 2015

Μετρήσεις και εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ για τιμές και τζίρο Χριστουγέννων 2015

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015

Έρευνα ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την εμπορική κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου 2015

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου

Κόστος πασχαλινού τραπεζιού 2015 

Αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2015

Έρευνες 2014

Αποτελέσματα κίνησης Χριστουγέννων 2014

Κόστος χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2014
Αναλυτικοί πίνακες

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2014

Τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων 2014
Ρυθμίσεις εποχικών εκπτώσεων στην Ευρώπη

Παρουσίαση έρευνας με θέμα «Τουρισμός και Εμπόριο στην Κρήτη»
Βασικά σημεία της έρευνας

Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού το 2014

Έρευνες 2013

Τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2013

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2013

Εικόνα της αγοράς κατά τη διάρκεια του 10ημέρου των μίνι εκπτώσεων και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Εκπτωτικό δεκαήμερο – Νοέμβριος 2013
Πίνακας

Θερινές εκπτώσεις 2013

Κόστος πασχαλινού τραπεζιού 2013

Σαρακοστιανό τραπέζι 2013

Χειμερινές εκπτώσεις 2013

Έρευνες 2012

Χριστουγεννιάτικη κίνηση 2012

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2012