Ένταξη της Πράξης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2017/003 GR/Attica retail», με Κωδικό ΟΠΣ 5032901

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30), και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας.

 Στις 13 Απριλίου 2017, η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail, σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας, με σκοπό τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται, στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30), και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας.

Η πρόταση εγκρίθηκε με την αριθμ. 2017/613 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και αφορά στην ενίσχυση 725 ωφελουμένων, ως εξής:

 • 428 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.» στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 EL11 – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki MakedoniaThraki), EL12 – Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia), EL13 – Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia), EL14 – Θεσσαλία (Thessalia), EL21 – Ήπειρος (Ipeiros), EL23 – Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada), EL24 – Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada), EL25 – Πελοπόννησος (Peloponnisos), EL30 – Αττική (Attiki), EL42 – Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio), EL43 – Κρήτη (Kriti),
 • 42 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki),
 • 37 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ,» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki),
 • 29 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki),
 • 49 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki),
 • 56 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «METRO AEBE», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki),
 • 33 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki),
 • 23 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «PET CITY ΑΕΒΕ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki),
 • 28 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση: «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.», στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 EL14 και NUTS 2 EL12 – Θεσσαλία (Thessalia) και Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia).

Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.511.250,00 €, περιλαμβάνει ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, και θα υλοποιηθεί έως και τις 13 Ιουλίου 2019, από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), με την συνεργασία έξι (6) συμμετεχόντων φορέων: Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ), και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 725 πρώην εργαζόμενοι που απολύθηκαν, κατά την περίοδο 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017, από τις προαναφερθείσες εταιρείες λιανικού εμπορίου.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (εφεξής ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚο), http://www.eye-ekt.gr, έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού – Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020.

 

Χρήσιμα links:

 1. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ): https://www.kekgsevee.gr/index.php/programmatadraseis/etp20142020/570
 2. Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): https://www.inegsee.gr/
 3. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ): http://www.imegsevee.gr
 4. Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ): http://www.inemy.gr
 5. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ): https://www.inegsee.gr/
 6. Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ): http://www.kaele.gr/
2019-01-08T09:28:01+02:00 14 Νοεμβρίου 2018|Uncategorized|