Δομή και Λειτουργία 2019-01-09T11:42:20+02:00
Διοικητική Επιτροπή
Τμήμα Τεκμηρίωσης, Θέσεων & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Έρευνας Μελετών & Δεδομένων
Τμήμα Ανάπτυξης Δράσεων Εθνικών & Κοινοτικών Προγραμμάτων
Τμήμα Οικονομικής Γεωγραφίας – Γεωβάση
Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων
Αρχεία Εμπορίου του ΙΝΕΜΥ