Τμήμα Οικονομικής Γεωγραφίας – Γεωβάση 2022-04-11T12:03:19+03:00

Γεωβάση

Μέχρι στιγμής στη Γεωβάση:

 • Έχει ανακτηθεί και χαρτογραφηθεί το σύνολο της ενσωματωμένης πληροφορίας που συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε κατά την περίοδο 2011-2015, με το πλήθος των καταχωρήσεων να ανέρχεται στις 275.000 και αφορά σε αναλυτικά χαρτογραφημένη πληροφορία για τους σημαντικούς εμπορικούς πόλους, όσο και σε γενικευμένη για το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο.
 • Προβάλλονται άμεσα τα στοιχεία της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Εξάγονται συγκεντρωτικοί πίνακες για όλα τα γεωγραφικά επίπεδα (Δήμος, Νομός, Περιφέρεια) με δυνατότητα και για επιλεγμένες κατηγορίες εμπορίου.
 • Μελλοντικές Δυνατότητες:
  • Δημιουργία αντίστοιχης σελίδας γραφημάτων για γρηγορότερη επισκόπηση των δεδομένων.
  • Εμπλουτισμός με νεότερα στοιχεία και δυνατότητα προβολής των διαφορών ανάμεσα στις χρονικές στιγμές επικαιροποίησης.
  • Δυνατότητα επιλογής βέλτιστης θέσης χωροθέτησης νέας επιχείρησης.
  • Δυνατότητα προσδιορισμού πληθυσμού εξυπηρέτησης υφιστάμενης επιχείρησης ή επιχειρηματικού πόλου, βάσει ισοπίθανων καμπυλών οι οποίες παράγονται από το συνδυασμό της ελκυστικότητας του κάθε πόλου και της απόστασης του από τους υπόλοιπους οικισμούς και των πληθυσμών τους.
  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης πληροφορίας σχετικά με τις τιμές των εμπορικών ακινήτων.

Υπεύθυνος Επιστημονικός Συνεργάτης
Πολύβιος Μουκούλης
Ο Πολύβιος Μουκούλης είναι Αγρονόμος Τοπογράφος ΕΜΠ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ-MSc) Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΕΜΠ. Βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν οι διαδικασίες αστικοποίησης εν γένει αλλά και η γεωγραφία-χωροθετικά πρότυπα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Διαθέτει πολυετή ερευνητική εμπειρία σε όλο το φάσμα της επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και χαρτογραφικής απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων.