Τμήμα Ανάπτυξης Δράσεων Εθνικών & Κοινοτικών Προγραμμάτων 2018-02-13T11:01:55+02:00

Τμήμα Ανάπτυξης Δράσεων Εθνικών & Κοινοτικών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Ανάπτυξης Δράσεων είναι επιφορτισμένο:

 • με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων έργων  και δράσεων,
 • με τη συμμετοχή σε επιτροπές και σε συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς και άλλους επιχειρηματικούς συνδέσμους προωθώντας τη συνεργασία σε έργα και δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
 • με την επεξεργασία, μελέτη και διαμόρφωση μηχανισμών, εργαλείων και υπηρεσιών για την υλοποίηση των ανωτέρω προς όφελος των μελών της ΕΣΕΕ.

Εργασίες Τμήματος:

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εφαρμογών και Εργαλείων στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων
  • FeelSafe
  • e-μπόριο
  • Τεχνολογίες Νέφους
  • Επιχειρηματικές Διαδρομές
  • Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Mall)