Τμήμα Έρευνας Μελετών και Δεδομένων 2022-04-11T12:51:09+03:00

Τμήμα Έρευνας Μελετών & Δεδομένων

Το Τμήμα Έρευνας Μελετών και Δεδομένων είναι επιφορτισμένο:

 • με τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών και τη μικροοικονομική ανάλυση για την παροχή στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις),
 • την παρακολούθηση και αξιολόγηση οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και των επιπτώσεων των κυβερνητικών πολιτικών,
 • με την ικανοποίηση αιτημάτων από Ομοσπονδίες, Εμπορικούς Συλλόγους και άλλους φορείς σχετικά με θέματα εμπορίου και επιχειρηματικότητας.

Εργασίες Τμήματος:

 • Τακτικές Επαναλαμβανόμενες Έρευνες
  •  Πορεία Χειμερινών Εκπτώσεων
  •  Πορεία Ενδιάμεσων Εκπτώσεων
  •  Πορεία Θερινών Εκπτώσεων
  •  Κόστος Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού
  •  Κόστος Πασχαλινού Τραπεζιού
  •  Εξαμηνιαία Πορεία Εμπορικών Επιχειρήσεων
  •  Τζίροι
 • Περιοδικές Έρευνες
  • Καταγραφή κλειστών εμπορικών επιχειρήσεων και απογραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας (Φεβρουάριος & Αύγουστος)
  • Διεξαγωγή έρευνας μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων (Μάρτιος & Αύγουστος)
 • Ικανοποίηση Αιτημάτων
  • Έρευνα αντιλήψεων και ικανοποίησης των επισκεπτών-τουριστών για την εμπορική αγορά της Ρόδου,
  • Χαρτογράφηση και ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης -Οριοθέτηση της περιοχής και δημιουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου («ΑΚΕ »/«open mall»),
  • Χαρτογράφηση και ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Νίκαια και οριοθέτηση περιοχής δημιουργίας ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου («ΑΚΕ»/«open mall»)
  • Έρευνα αντιλήψεων και ικανοποίησης των επισκεπτών τουριστών – Η περίπτωση της Σίφνου.
  • Χαρτογράφηση και ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ιεράπετρα Οριοθέτηση της περιοχής και δημιουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου («ΑΚΕ »/«Open mall»),
  • Χαρτογράφηση και ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Τρίκαλα/ Οριοθέτηση της περιοχής και δημιουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου («ΑΚΕ»/«Open mall»),
  • Χαρτογράφηση και ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή της Καλαμάτας /  Οριοθέτηση της περιοχής και δημιουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου («ΑΚΕ »/«Open mall»),
  • Έρευνα καταναλωτών και επιχειρήσεων για την εμπορική αγορά του Άργους.

Υπεύθυνη Συντονισμού Ερευνών
Ελισσάβετ Σαλπέα
Η Ελισσάβετ Σαλπέα είναι Υπεύθυνη Συντονισμού των ερευνών πεδίου του Ινστιτούτου. Κοινωνικός επιστήμονας, πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη μεθοδολογία και στις εφαρμογές Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ομώνυμου Πανεπιστημίου και στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή ερευνητική εμπειρία σε όλο το πεδίο της συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης, και ανάλυσης πρωτογενών δεδομένων και στο ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ έχει ως κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση και το συντονισμό εξειδικευμένων πρωτογενών ερευνών, αλλά και τη στατιστική επεξεργασία στοιχείων στον τομέα της Απασχόλησης και του Εμπορίου.