Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων 2018-02-13T11:07:05+02:00

Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων είναι επιφορτισμένο:

 • με την παρακολούθηση του έργου των οργάνων της Ε.Ε. και των Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Οργανώσεων UEAPME και EuroCommerce,
 • με την επέκταση του δικτύου επαφών της ΕΣΕΕ με τους φορείς πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη συμμετοχή στις επιτροπές των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων,
 • με τη συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων με άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις,
 • με την επέκταση του δικτύου επαφών της ΕΣΕΕ με τους φορείς πολιτικής σε διεθνές επίπεδο.

Εργασίες Τμήματος

 • Παρακολούθηση Οργάνων της ΕΕ και Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Οργανώσεων
  • Δημιουργία Δελτίου Καταγραφής των Ανοικτών Διαβουλεύσεων Ε.Ε.
  • Δημιουργία Δελτίου Παρακολούθησης Επιτροπών της UEAPME και της EuroCommerce (Enterprise Policy, Legal Affairs, Sustainable Development, Social Affairs, Vocational Training, Economic and Fiscal Policy, Social Dialogue, Food, Environment, Non-Food, IMCO)
  • Σχολιασμός στα Position Papers της UEAPME και της EuroCommerce σε Προτάσεις Νόμου της Επιτροπής.
  • Δημιουργία Φακέλου Συμμετοχής στα ΔΣ και ΓΣ της UEAPME και της EuroCommerce
 • Επέκταση Δικτύου Επαφών ΕΣΕΕ με φορείς πολιτικής σε διεθνές επίπεδο.
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μιλένα ΠαναγιωτοπούλουΣυντονίστρια Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων