Τμήμα Τεκμηρίωσης, Θέσεων και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 2022-04-11T11:59:44+03:00

Τμήμα Τεκμηρίωσης, Θέσεων & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Θέσεων και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι επιφορτισμένο:

 • με την επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη των θέσεων και των συμφερόντων της ΕΣΕΕ, των φορέων εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις ίδιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • με τη μακροοικονομική ανάλυση, τη συστηματική μελέτη του οικονομικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας,
 • με την ικανοποίηση αιτημάτων παροχής στοιχείων σε Ομοσπονδίες, Εμπορικούς Συλλόγους και άλλους φορείς, δημοσιογράφους, κτλ,
 • με την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου σε θέματα που αφορούν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων της ΕΣΕΕ ως προς τις προτεινόμενες προς ψήφιση διατάξεις.
 

Εργασίες Τμήματος:

 • Μηνιαία/Τριμηνιαία Δελτία Σχολιασμού Βασικών Μεγεθών Ελληνικής Οικονομίας
  • «Στοιχεία και Δείκτες της Πορείας της Αγοράς»
  • «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού»
  • «Γενικός και Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»
  • «Εκτιμήσεις Εμπορευματικών Συναλλαγών»
  • «Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο»
  • «Στοιχεία Τειρεσία-Ακάλυπτες Επιταγές και Απλήρωτες Συναλλαγματικές»
  • «Δελτίο Απασχόλησης»
 • Μηνιαία/Τριμηνιαία Δελτία Συγκριτικής Αξιολόγησης Βασικών Μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας με Κράτη- Μέλη της Ε.Ε.
  • «Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.»
  • «Συγκριτικά Στατιστικά Στοιχεία Ελλάδας-Ε.Ε.»
  • «Δείκτης Ανεργίας στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.»
  • «Ωριαίο Εργατικό Κόστος στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.»
 • Επεξεργασία και Διαμόρφωση Θέσεων/ Υπομνημάτων
  • Τραπεζικά (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Ρευστότητα, Κόκκινα Δάνεια, Πλαστικό Χρήμα, Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ Α.Ε., Capital Controls)
  • Ασφαλιστικό
  • Φορολογικό
  • Αναπτυξιακά
  • Λειτουργία Αγοράς (Παραεμπόριο, Λαθρεμπόριο)
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Εργασιακές Σχέσεις, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις
 • Παρακολούθηση Κοινοβουλευτικού Έργου και Διαμόρφωση Υπομνημάτων.
Χαράλαμπος ΑράχωβαςΣυντονιστής Οικονομικής Ανάλυσης
Ο Χαράλαμπος Αράχωβας είναι συντονιστής Οικονομικής Ανάλυσης του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Θέσεων και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με ειδίκευση στην αγορά εργασίας και σε μακροοικονομικά θέματα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης με άριστα και διπλωματούχους του μεταπτυχιακού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Υποψήφιος διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Διαθέτει 9 έτη διδακτικής εμπειρίας σε θέματα Μικροοικονομικής ενώ από το 2015 διδάσκει στο Metropolitan College (Χρηματοοικονομική, Διεθνής Οικονομική, Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική). Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ σε επιτροπές της UEAPME, της EuroCommerce, του ILO κά. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ) και του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως ερευνητής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (ΔΟΜ) της Τραπέζης της Ελλάδος.