Έργα ΕΣΠΑ 2019-06-21T14:21:36+03:00

Έργα ΕΣΠΑ

Το Ινστιτούτο έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και σε Έργα του ΕΣΠΑ που, ιδίως, αποσκοπούν στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ταυτόχρονα, η δικτύωση του ΙΝΕΜΥ μέσω της επίτευξης συνεργασιών με άλλα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Φορείς του Δημοσίου, δίνει τη δυνατότητα σε αρκετά Μέλη και Οργανώσεις που ανήκουν στην ΕΣΕΕ, να ενταχθούν σε κάποια από τα υλοποιούμενα προγράμματα. Σήμερα, το ΙΝΕΜΥ συμετέχχει στα εξής Έργα:

EGF/2017/003 GR/Attica retail
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας
Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Νέο Εμπόριο
Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους
Δράσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με την χρήση ουσιών
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων-ΑΜΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων