Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2022

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ για το 2022

Δείτε εδώ το Infografic

Διαβάστε εδώ τις βασικές διαπιστώσεις της Έκθεσης