Εξαμηνιαία Δελτία Καταγραφής της Επιχειρηματικότητας στα κέντρα των πόλεων

στο Πλαίσιο του Π.1.3 – Έρευνες καταγραφής εμπορικής δραστηριότητας και επαγγελματικών στεγών σε εμπορικούς πόλους.