Κλειστές Επιχειρήσεις 2021-09-20T15:49:25+03:00

Π.1.3:  Έρευνες καταγραφής εμπορικής δραστηριότητας και επαγγελματικών στεγών σε εμπορικούς πόλους

Εξαμηνιαίο Δελτίο καταγραφής της επιχειρηματικότητας στα κέντρα των πόλεων – Ποσοτικά στοιχεία και χαρτογράφηση βασικών εμπορικών αγορών (κεντρικές/τοπικές), το οποίο συντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης:
Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας, ανήκει στο ΠΕ1: Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και συγκεκριμένα στο Π.1.3:  Έρευνες καταγραφής εμπορικής δραστηριότητας και επαγγελματικών στεγών σε εμπορικούς πόλους

2020

Σεπτέμβριος

Ιούλιος

2019

Σεπτέμβριος

Μάρτιος

 2018

Σεπτέμβριος

Μάρτιος

2017

Σεπτέμβριος

Μάρτιος

2016

Σεπτέμβριος