H Ομάδα του INEMY 2022-04-11T12:14:13+03:00

Η Ομάδα του ΙΝΕΜΥ

Δεδουσόπουλος Απόστολος, Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοχαράκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Οικονοικών Επιστημών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Σαγιάς Ίωνας, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τζουγανάτος Δημήτρης,
Καθηγητής Εμπορικό Δίκαιο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χασσίδ Ιωσήφ, Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ψαλιδόπουλος Μιχάλης, Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βάλια Αρανίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
E-mail: varanitou@esee.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Η Βάλια Αρανίτου σπούδασε οικονομικά και πολιτική επιστήμη στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Université Paris Dauphine στο Παρίσι. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα συστήματα και οι θεσμοί κοινωνικής εκπροσώπησης,  η οργάνωση της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις καθώς και οι θεωρητικές και πολιτικοθεσμικές συσχετίσεις οικονομίας και δημοκρατίας.

Από το 2008 είναι επιστημονική διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ του ερευνητικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα με το επιστημονικό της έργο έχει εκπονήσει σειρά μελετών που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την οργάνωση του κλάδου του εμπορίου. Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές επιτροπές.

Βιβλία και Δημοσιεύσεις

 • Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων: μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας, Θεμέλιο, Αθήνα 2018.
 • Κοινωνικός Διάλογος και εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Από τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των επιχειρηματικών συμφερόντων, Σαββάλας, Αθήνα 2012.
 •  Το παράδοξο μιας επιβίωσης.  Οι μικροί έμποροι στη μεταπολεμική Ελλάδα. Συγκρότηση, επιχειρηματικότητα, εκπροσώπηση, Παπαζήσης, Αθήνα 2006.

 Επιμέλειες

 • Η συλλογική εκπροσώπηση των εμπόρων: Από τον 19ο αιώνα στην ΕΣΕΕ, με Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, ΙΝΕΜΥ –ΕΣΕΕ, Αθήνα, Απρίλιος 2014
 • Η ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, ΙΝΕΜΥ –ΕΣΕΕ, Αθήνα Μάιος 2018.
 • Η ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς: μια πρώτη ανάγνωση, ΙΝΕΜΥ –ΕΣΕΕ, Αθήνα Μάρτιος 2017.

Ενδεικτικά άρθρα

 • «Εργοδοτικές οργανώσεις και συνδικάτα στην Ελλάδα της κρίσης: προς μια “καρτέλ” διευθέτηση (;)», Αγγελίδης Μ. και Σπουρδαλάκης Μ (επιμ.), Κοινωνική και Πολιτική εκπροσώπηση, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
 •  «Business Route Planning Using GIS Technology: The Case of Footwear and Leather Retail Stores in Central Athens» με Κ. Τζίμα, Ι. Πολύζου,Γ. Σπάστρα Θ. Χατζηχρήστο Ι Σαγιά, στο A. Stratigea, El. Kyriakides, Chr. Nicolaides (ed.) Smart Cities in the Mediterranean Coping with Sustainability Objectives in Small and Medium-sized Cities and Island Communities σελ. 273-295, Springer, 2017.
 •  Εργοδοτικές οργανώσεις, συνδικάτα και κοινωνικός διάλογος την εποχή των Μνημονίων, στο Ν. Γ. Γεωργαράκης, Ν. Δεμερτζής (επιμ.), Πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Gutenberg- Εθνικό κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα 2015.
 • «The state of political Science in Greece», Political Science in Europe at the beginning of the 21st Century, σελ.147-165, 2015.
 • Assessing the impact of the memoranda on Greek labour market and labour relations. Apostolos Dedoussopoulos. Valia Aranitou. Franciscos Koutentakis, ILO Νοέμβριος 2013.
 • «L’entrepreneuriat en Grèce», Outre-Terre, 1/2012 (n° 31), p. 301-309.
 • «L’extrême droite en Grèce et les petits entrepreneurs: du paradoxe à la règle?»,  Délits de curiosité,  dirige Bernard V.,  Le Harmattan, La banalisation de l’extrémisme a la veille de la Présidentielle: Radicalisation ou dé-radicalisation?, Παρίσι, 2012.
 •  «Κοινωνικός διάλογος: Μια νέα κορπορατιστική διευθέτηση;», στο συλλογικό τόμοΠολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης (επιμ.) Α-Ι.Δ. Μεταξάς, Ι. Σιδέρης Αθήνα, Απρίλιος 2016.
 •  Retail firms overcome financial «Retail firms overcome financial crisis in post-war Greece (1958-1988): Techniques and particular strategies» με Μ.Χ. Χατζηιωάννου, Distribution et Société Entreprises et Histoire, Παρίσι 2011, No 64, pages 76-84.
 •  «Όσο περισσότερο ευημερεί μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να διατηρηθεί σε αυτήν η Δημοκρατία».  Η επικαιρότητα (;) μιας  ερμηνευτικής προσέγγισης αναλυτικής παρατήρησης»,  Επιστήμη και Κοινωνία,  τχ 27, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα, Καλοκαίρι 2011, σελ. 159-175.
 • «Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο… μνημόνιο: το «χρονικό» μιας προαναγγελθείσας κρίσης με Ε. Παπαβλασόπουλο και Μ. Σπουρδαλάκη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 134-135 A΄ – B΄, 2011, σελ. 37-50.
 •  «Η πολιτική επικοινωνία των ομάδων συμφερόντων: Θεσμική αναβάθμιση και Δημοκρατικό έλλειμμα», στο συλλογικό τόμο: Δημοκρατία και ΜΜΕ, Ζώρας Κ. Παναγιωταρέα Α., Ποταμιάνος Δ. (επιμ.),  Λιβάνης, Αθήνα 2011.
 •  «Flexicurity: Μια νέα ιδέα με μια πολύ παλιά ιστορία» στο συλλογικό τόμο με τίτλο «Αγορά Εργασίας, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση &Απασχόληση στην Ελλάδα. Δομές, Θεσμοί και Πολιτικές», Ν. Παπαδάκης -Μ. Σπυριδάκης (επιμ.), Σιδέρης, Αθήνα 2010.
 • « A Framework for the Analysis of the 2007 Parliamentary Elections in Greece», στο Karamanlis Working Papers in Hellenic and European Studies, No 6/June 2008.
 •  «Το εμπόριο», λήμμα στην α΄ έκδοση των τόμων ΕΛΛΑΣ της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, Αθήνα 2008.
 •  «Η εκλογική συμπεριφορά των εμπόρων 2000-2004. Διαφοροποιήσεις μεταξύ εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων» Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2005-2006. Πολιτικές και κοινωνικές εκπροσωπήσει, ευρωσκεπτικισμός Μη κυβερνητικές οργανώσεις, Αθήνα, Ινστιτούτο V-PRC/ Σαββάλας, Αθήνα 2006, σελ. 71-85.
 • «Εσωτερική πολιτική Οκτώβριος 1996 – Μάρτιος 2004»,  Ιστορία των Ελλήνων 14ος τόμος,  Α-Ι. Δ. Μεταξάς (επιμ.), Ιστορικά- Ελευθεροτυπία, Αθήνα 2007
 •  «Ο εργατικός συνδικαλισμός ως παράγοντας ενίσχυσης των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων» στο Δ. Γράβαρης (επίμ.), Εργασία και πολιτική: συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004)», Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2007.
 •  «Καταγεγραμμένη ανεργία: τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και η γνώμη των ανέργων», Βερναρδάκης Χ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004, Εκλογές, Κόμματα, Ομάδες Συμφερόντων, Χώρος και Κοινωνία,  (με τον Θανάση Τσακίρη), Ινστιτούτο V-PRC/ Σαββάλας, Αθήνα 2005, σελ. 356-384.
 •  «Social dialogue in Greece», Valia Aranitou and Matina Yiannakourou στην ειδική έκδοση About Greece, Αθήνα, Ministry of Press and Mass Media, Secretariat General of information, 2004, σελ. 257-263.
 •  «Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις:  Απασχόληση και αποδοτικότητα», Τάσεις 2004 Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση , (με τον Ι. Χασσίδ), Επιλογή, Αθήνα Φεβρουάριος 2004, σελ. 162-165.
 •  «Η παράδοξη (?) ενίσχυση του ρόλου των εργοδοτικών οργανώσεων» στο  Κοντογιώργης Γ., Λάβδας Κ., Μενδρινού Μ. και Χρυσοχόου Δ. (επιμ.) Τριάντα χρόνια δημοκρατίας:  Το πολιτικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-2004. Β΄ Τόμος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης και Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2004, σελ. 263-287.
 •   «Η εκπροσώπηση των εργοδοτικών/ επιχειρηματικών οργανώσεων.  Οι εθνικές οργανώσεις στην προοπτική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Θεμέλιο, Αθήνα, Τεύχος 20, 2002, σελ. 87-106.

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

   
  Τηλέφωνο E-mail
Αράχωβας Χαράλαμπος 210 3259232 carachovas@esee.gr
Μανιούδης Μανώλης 210 3259235 manioudis@esee.gr
Μελέας Ιωάννης 210 3259233 imeleas@esee.gr
Ελευθερίου Κώστας 210 3259175 costasele@esee.gr
Σαλπέα Ελισσάβετ 210 3259237 esalpea@esee.gr
Μουκούλης Πολύβιος    pmoukoulis@gmail.com
Καρανίκα Κλειώ 210 3259171 kliok@esee.gr
Παναγιωτοπούλου Μιλένα 210 3259238 milpanag@esee.gr
Αγγελής Βαγγέλης 210 3259163  vag_agel@yahoo.gr
Κωνσταντάς Αριστείδης 210 3259173 akonstantas@esee.gr
Τιτάκη Μαριλένα 210 3259174 mtitaki@esee.gr
Παπαδόπουλος Ηρακλής 210 3259164 ipapadopoulos@esee.gr
Τζέκης Αλέξανδρος 210 3259167 atzekis@esee.gr
 

2. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  Τηλέφωνο E-mail
Παππάς Γιάννης 210 3259161 jpappas@esee.gr
Παχούλας Γεώργιος   gpax@esee.gr
 Τηλέφωνο  E-mail
Παύλου Ηλέκτρα 210 3259170 epavlou@esee.gr
Γεροντή Ελίνα 210 3259168 egeronti@esee.gr
Τηλέφωνο  E-mail
Μιάμη Αντιγόνη 210 3259172 amiami@esee.gr