Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων για την ένταξη 725 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ.: 5022/20.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη 725 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ από τις εταιρείες

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.,
  • DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE,
  • MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
  • ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
  • ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ,
  • METRO AEBE,
  • NOTOSCOM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ,
  • PETCITY ΑΕΒΕ,
  • ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020.

Αρχείο προς λήψη