Οριστικός Πίνακας κατάταξης προτάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ.: 1427 για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) επιστημονικούς συνεργάτες

Κωδικοί θέσεων 5031891/Β.2.1, Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.2, Κωδικοί θέσεων 5031891/Β.2.3, Κωδικός θέσης 5031891/Β.2.5.

 

Αρχείο προς λήψη