ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.1.6 – Μελέτη με θέμα : Το ασφαλιστικό σύστημα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας», και Πακέτου Εργασίας 1: Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση
κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5000966