Παράταση υποβολής αίτησης ένταξης των ωφελούμενων του Έργου με «Κωδ: EGF/2017/003 GR/Attica retail» στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση»

Όλοι οι ωφελούμενοι της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», οφείλουν να υποβάλουν έως τις 14 Μαρτίου 2019 τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση για να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης ή μη στην Ενέργεια Β «Κατάρτιση» επιλέγοντας τον εξής σύνδεσμο:
https://form.jotformeu.com/90651004529351

 

Αρχείο προς λήψη