ΠΕ2: Ενδυνάμωση του ΙΝΕΜΥ για την τεκμηρίωση προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης

Eνίσχυση του ΙΝΕΜΥ για τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης ιδιαίτερα στο εμπόριο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: «Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας», και Πακέτου Εργασίας 1: Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5000966).

 

 

2020-06-16T10:20:20+03:00 31 Ιουλίου 2016|Επικαιρότητα, Έργα ΕΣΠΑ|