Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους

Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», υλοποιεί, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007 – 2013» το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΕΛΕ) της συνομοσπονδίας.

Οι Πράξεις υλοποιούνται από Ένωση Φορέων (αποτελούμενη από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» στοχεύουν δε στην υποστήριξη αυτοαπασχολούμενων / και εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω ενεργειών κατάρτισης / επανακατάρτισης σε συγκεκριμένα αντικείμενα κατάρτισης.

Ανακοινώσεις :

2018-02-06T15:47:55+02:00 5 Μαρτίου 2013|Έργα ΕΣΠΑ|