Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υποψήφιο συνεργάτη στο ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ στον τομέα οικονομικής ανάλυσης (χρηματοοικονομικά & λογιστική)

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ με στόχο την ανάπτυξη των ερευνητικών του δραστηριοτήτων αναζητά συνεργάτες στον τομέα της οικονομικής ανάλυσης και συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά & λογιστική. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

Αρχείο προς λήψη