Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη 725 πρώην εργαζομένων στο Έργο «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Atticaretail»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη 725 πρώην εργαζομένων στο Έργο «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Atticaretail» από τις εταιρείες:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝA.Ε.,
  • DIXONSSOUTH – EASTEUROPEAEBE,
  • MEDIASATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
  • ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
  • ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ,
  • METROAEBE,
  • NOTOSCOM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ,
  • PETCITY ΑΕΒΕ,
  • ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, Έργο «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Atticaretail»

 

Αρχεία προς λήψη