Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη 725 πρώην εργαζομένων στο Έργο «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ.: 5022/20.11.2018) για την ένταξη 725 πρώην εργαζομένων από τις εταιρείες

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ,
  • DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE,
  • MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
  • ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
  • ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ,
  • METRO AEBE,
  • NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ,
  • PET CITY ΑΕΒΕ,
  • ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ.

στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, Έργο «ΚΩΔ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Αρχεία προς λήψη

 

2019-01-08T09:27:04+02:00 16 Νοεμβρίου 2018|Uncategorized|