Προσωρινά αποτελέσματα Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΑΕΛΕ για απασχόληση δύο (2) στελεχών γραμματειακής υποστήριξης

προγραμμάτων κατάρτισης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

 

Αρχείο προς λήψη

2019-04-19T13:29:46+03:00 16 Απριλίου 2019|Uncategorized|