Προσωρινά Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου με επτά (7) ερευνητές/τριες

Δείτε αναλυτικά το αρχείο εδώ

*Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν στο  epavlou@esee.gr  έως και τις 15/7/2020