Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 11 δις ευρώ για επιχειρήσεις & νοικοκυριά από τα τέλη Ιουλίου 2018 έως και τον Ιανουάριο του 2019

Ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους θα διαπιστώσουν εκατομμύρια φορολογούμενοι από τα τέλη του τρέχοντος Ιουλίου. Κι αυτό γιατί οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται για ακόμη μία χρονιά να είναι ιδιαίτερα βεβαρημένες, σύμφωνα βεβαίως και με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2018.

Οι νέοι φόροι που θα μπουν στην καθημερινότητα των πολιτών από τον Ιούλιο του 2018 έως και τον Ιανουάριο του 2019 συνοψίζονται: στον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, στο τέλος επιτηδεύματος, στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους  και στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όλοι  με σημείο αναφοράς τα εισοδήματα του 2017, τον ΕΝΦΙΑ του 2018 και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019. Συμπεριληφθείσας της 5ης και τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), το ύψος των πληρωτέων ποσών που θα κληθούν να καταβάλλουν στο ελληνικό Δημόσιο οι υπόχρεοι – νοικοκυριά & επιχειρήσεις –  προσεγγίζει τα επίπεδα των 11 δις €.

Η γενική περιγραφή των νέων φόρων που θα κληθούν να εξοφλήσουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχει ως εξής:

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών  Προσώπων (ΦΕΦΠ 2017): Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017  έχει παραταθεί μέχρι και την 26η Ιουλίου 2018, ενώ στα εκκαθαριστικά του εντύπου Ε1 ενσωματώνονται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα καλούνται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη λήγει στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 30 Νοεμβρίου.

Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ 2017): Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018. Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τα τέλη Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του παρόντος έτους.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ 2018): Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος εκτιμάται πως το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet τα εκκαθαριστικά σημειώματα φυσικών & νομικών προσώπων με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το 2018. Η εισπραξιμότητα του φόρου υπολογίζεται στα 2,65 δις ευρώ, ενώ η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019.

Τέλη Κυκλοφορίας (2019):  Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 πάνω από 5 εκ. κάτοχοι αυτοκινήτων και δικύκλων θα κληθούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα περίπου 1,2 δις ευρώ.

Η διευθέτηση της πληθώρας των επικείμενων φορολογικών βαρών ξεκινάει με την καταβολή της 1ης δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων την 31η Ιουλίου και συνεχίζεται με τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων στις 31 Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος εκτός από τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αντίστοιχη 3η των νομικών, περιλαμβάνει και την 1η από τις 5 μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, οι υποχρεώσεις του οποίου ολοκληρώνονται τον Ιανουάριο του 2019. Παράλληλα, το Δεκέμβριο του 2018, σχεδόν 5 εκ. ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019  (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας στο τέλος του κειμένου με τις υπό διευθέτηση φορολογικές υποχρεώσεις).

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων από τη μέχρι στιγμής πορεία εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων (Έντυπο Ε1 – στοιχεία ΑΑΔΕ) έως τις 5/7/2018, το 38,15% εξ’ αυτών ήταν χρεωστικές, με το συνολικό προς καταβολή ποσό να προσεγγίζει τα 1,74 δις ευρώ και το οποίο ισοδυναμεί σε μία μέση επιβάρυνση 978 ευρώ ανά υπόχρεο. Το 48,78% των εκκαθαριστικών ήταν μηδενικό, ενώ το 13,08% ήταν πιστωτικό, με τους δικαιούχους των επιστροφών να λαμβάνουν συνολικά το ποσό των 218,8 εκ. ευρώ, με τη μέση επιστροφή ποσών να αντιστοιχεί σε 366  ευρώ ανά φορολογούμενο.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως οι προαναφερθείσες φορολογικές υποχρεώσεις έρχονται να προστεθούν στις ήδη τρέχουσες από την αρχή του έτους, με τις κυριότερες εξ’ αυτών να αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και οι οποίες αποτυπώνονται στην:

 • Καταβολή μηνιαίας μισθοδοσίας και επιδόματος αδείας/δώρου Χριστουγέννων/Πάσχα, σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί μισθωτούς υπαλλήλους.
 • Καταβολή μηνιαίων δόσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο – Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία – (ρυθμίσεις των Ν. 4321/2015 (100 δόσεις), Ν. 4152/2013 & 4174/2013 («Πάγια ρύθμιση, «Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών» (Ν. 4469/2017).
 • Υποβολή τριμηνιαίας δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
 • Πληρωμή μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών/ΕΦΚΑ.
 • Υποβολή μηνιαίων ΑΠΔ – ΕΦΚΑ – για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων.
 • Υποβολή μηνιαίων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (χρεωστικών – μηδενικών – πιστωτικών) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία,
 • Υποβολή τριμηνιαίων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (χρεωστικών – μηδενικών – πιστωτικών) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.
 • Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα και επιχειρηματική δραστηριότητα.
Πίνακας 1: Καταληκτικές ημερομηνίες διευθέτησης κυριότερων φορολογικών υποχρεώσεων για Φυσικά & Νομικά πρόσωπα
31/7/2018
 • Εξόφληση της 1ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) για τα εισοδήματα του 2017.
 • Εξόφληση της 1ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ) από επιχειρήσεις, με σημείο αναφοράς τα εισοδήματα του 2017.
31/8/2018
 • Εξόφληση της 2ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ)
28/9/2018
 • Εξόφληση της 2ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ)
 • Εξόφληση της 3ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ)
 • Εξόφληση της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2018, από Φυσικά & Νομικά πρόσωπα.
31/10/2018
 • Εξόφληση της 4ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ)
 • Εξόφληση της 2ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, από Φυσικά & Νομικά πρόσωπα.
30/11/2018
 • Εξόφληση της 5ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ)
 • Εξόφληση της 3ης και τελευταίας δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ)
 • Εξόφληση της 3ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, από Φυσικά & Νομικά πρόσωπα.
31/12/2018
 • Εξόφληση της 6ης και τελευταίας δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ)
 •  Εξόφληση της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, από Φυσικά & Νομικά πρόσωπα.
 • Καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2019, ύψους περίπου 1,2 δις ευρώ, από ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων.
31/1/2019
 • Εξόφληση της 5ης και τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ, από Φυσικά & Νομικά πρόσωπα.

 

 

2019-01-02T12:43:24+02:00 6 Ιουλίου 2018|Επικαιρότητα|