Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων-ΑΜΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» η οποία αποτελείται από πέντε φορείς, με Συντονιστή φορέα το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (Ι.Π.Α.Π.) «Η Θεοτόκος» και εταίρους το Δήμο Ιλίου, το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, την Asset Τεχνολογική και το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών «IN.EM.Υ.».

Στόχος – παραγόμενο αποτέλεσμα της παρέμβασης είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία με την προώθησή τους στην απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων – ατόμων με αναπηρία με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας / απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και με την Ίδρυση Νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου, θα εστιαστεί στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο δευτερογενής τομέας (μεταποίηση κηπευτικών προϊόντων και η παραγωγή χειροτεχνικών προϊόντων) και ο τριτογενής τομέας (και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών catering, ο καθαρισμός κτιρίων και εξωτερικών χώρων, η κοπή κλαδιών και παροχή υπηρεσιών κηποτεχνίας και τέλος η συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού). Η εστίαση στους τομείς αυτούς αφενός θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και αφετέρου θα καταστήσει τις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις βιώσιμες.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάρτισης δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας / εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ανακοινώσεις:

Περισσότερες πληροφορίες για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»

2018-02-07T13:59:26+02:00 1 Φεβρουαρίου 2013|Έργα ΕΣΠΑ|